Muzeja krājums ar vairāk kā 40 000 daudzveidīgajiem krājuma priekšmetiem atspoguļo Ogres pilsētas un novada (arī bijušā rajona) kultūrvēsturi. Tā veidošanos, vēsturisko attīstību, būvniecību, sadzīvi, kultūras dzīvi no aizvēstures līdz mūsdienām.

Viss muzeja krājums iedalīts kolekcijās - mākslas darbi, negotēka, tekstilijas, koka priekšmeti, arheoloģiskie priekšmeti, metāla priekšmeti, sadzīves priekšmeti (tai skaitā arī medicīniskie instrumenti un aprīkojums) - un priekšmetu grupās: silikātpriekšmeti (keramika un stikls), papīra priekšmeti (dokumenti, fotogrāfijas, iespieddarbi).