Ieeja muzejā

Pieaugušajiem

1.50€

Skolēniem, studentiem, pensionāriem

0.70€

Ar Ogres novadnieka karti

Bez maksas

Pirmsskolas vecuma bērniem, I un II grupas invalīdiem

Bez maksas

Ekskursija muzeja pastāvīgajās ekspozīcijās un izstādēs

Individuāli vai grupā līdz 30 pers.
Latviešu valodā

10€

Individuāli vai grupā līdz 30 pers.
Krievu vai angļu valodās

15€

Izmantojot gida pakalpojumus, ieeja muzejā

0.50€

Ekskursija pa pilsētu

Individuāli vai grupā līdz 30 pers.
Latviešu valodā

20€

Individuāli vai grupā līdz 30 pers.
Krievu vai angļu valodās

25€

Ogres novada skolēnu grupām

Bez maksas

Izglītojošas nodarbības iepriekš pieteiktai grupai 10–30 pers.

Nodarbības vadīšana un materiāli tehniskais nodrošinājums

1.50€

Tematisks pasākums ar pieaicinātu lektoru/mākslinieku

*ar Ogres novadnieka karti – 3 EUR/pers.

3.50€

Pārējās cenas un muzeja pakalpojumus var apskatīt pievienotajā dokumentā

MUZEJA PAKALPOJUMU IZCENOJUMS NO 1.03.2020.