Muzejpedagoģiskās programmas

Ogres Vēstures un mākslas muzejs piedāvā dažādas un aizraujošas brīvā laika pavadīšanas un izglītošanās iespējas. Šeit ir lieliska iespēja veikt pētījumus, atklājumus un gūt fizisku un garīgu atslodzi no ikdienas steigas.

Muzejpedagoģiskās programmas ir veids kā rast dziļāku izpratni par izstādes vai ekspozīcijas tēmu, ar dažādu metožu palīdzību iedziļināties saturā, izpētīt priekšmetus, atraktīvākā veidā stāstīt par vēsturi, kā arī, darbojoties praktiski, atklāt ko jaunu.

Muzejs piedāvā gan pastāvīgās programmas, kuras darbojas visu gadu, gan sezonas programmas, gan īslaicīgās muzejpedagoģiskās programmas, veidotas konkrētai izstādei.


"Ar zvanu skaņām"

Atskanot zvanu skaņām, cilvēka sirds notrīs… Zvanu skaņas aicina, brīdina, sauc, liek aizdomāties.

Zvanus ļaudis skandinājuši jau senā pagātnē, aicinot uz dievnamiem, tempļiem, brīdinot par briesmām, mēģinot aizdzīt no mājokļiem pārdabiskas būtnes. Bet ne vienmēr zvanam ir praktiska nozīme, bieži vien zvanus redzam kā dekoratīvus elementus, citreiz zvani ir kā instrumenti skaistas melodijas atskaņošanai.

Muzejpedagoģiskās nodarbības laikā izzināsim zvanu izcelsmes vēsturi, kā arī to, kur atrasti senākie zvani, cik lieli vai mazi var 
būt zvani, no kādiem materiāliem tiek  gatavoti zvani…klausīsimies zvanu mūziku, kā arī mēģināsim katrs tikt pie sava zvana

Programma pieejama visa mācību gada garumā.

Maksa par nodarbību klasei EUR 10.00Vaska sveču gatavošana

Ieskats vaska iegūšanas un izmantošanas vēsturē. Pieredzes gūšana senā amatniecības nozarē.

Kopš seniem laikiem vasks ieņēmis īpašu vietu cilvēku saimnieciskajā dzīvē. Tas tika lietots kā svarīgs tirdzniecības un maiņas produkts un senatnē to ikdienas dzīvē izmantoja ļoti plaši – līķu iebalzamēšanai, krāsu izgatavošanai, drēbju un virvju ieziešanai, zīmogu izgatavošanai, rakstīšanai, un, protams, gaismekļos. Vēl joprojām vasku izmanto sveču izgatavošanai, gluši kā sendienās. Toreiz, senatnē, mājokļu izgaismošanai un reliģiskajiem rituāliem.

Nodarbības laikā gatavosim katrs savu vaska sveci.

Programma pieejama no 2018.gada 1.novembra līdz 2019.gada 28.februārim.

Maksa par nodarbību klasei EUR 10.00Dzelzceļš Ogrē. Esmu drošs pie dzelzceļa

Šodien tik skaistā pilsēta Ogre savulaik kā iecienīta kūrorta un atpūtnieku vieta varēja izveidoties un attīstīties pateicoties ne tikai kalnainajai, mežiem un upēm bagātajai videi, bet arī ļoti veiksmīgajam apstāklim, ka šeit 1861.gadā tika atklāta Latvijā pirmā iekšzemes dzelzceļa līnija Rīga-Dinaburga, un pie tās stacija OGER.

Šodien jārunā jau par trīs dzielzceļa pieturām Ogres pilsētas teritorijā – Ogre, Jaunogre un Pārogre. Dzelzceļa sliedes ir iespēja šķērsot ne tikai speciāli tam paredzētās un iekārtotās vietās, tālab pilsētas ļaudīm, jo īpaši bērniem, ir jāapzinās, ka dzelzceļa tuvums ir ne tikai liela pievienotā vērtība infrastruktūrā, bet katram pašam ir jāizjūt lielu pašatbildību un pienākuma sajūtu, un jāapzinās, ka tikai pats esi atbildīgs par savu drošību.

Nodarbība par drošību dzelzceļa tuvumā, par pareizu uzvedību un drošu rīcību, dzīvojot pilsētā, kur ik dienu cauri kursē daudzi vilcienu sastāvi. Nodarbības laikā ieskats Ogres staciju vēsturē.

Programma pieejama visa mācību gada garumā.

Maksa par nodarbību EUR 10Mana dzimtene Latvija

Maza, bet plašajā pasaulē pārliecinoši pamanīta valsts Ziemeļeiropā – Latvijas Republika, mūsu dzimtene.Muzejpedagoģiskā programma 


Gan Baltijas jūra, gan Gaiziņkalns un Daugava… tāpat pilis un muižas, meži un zvejnieku laivas – tas viss ir stāsts par mūsu Latviju.LATVIJAS SIMTGADEI.

Muzejpedagoģiskās nodarbības laikā skatīsim Latviju laiku lokos. Kāda bija Latvijas teritorija pirms daudziem tūkstošiem gadu? Kad te ienāca pirmie cilvēki, un kāpēc? Kad radās Latvijas simbolika, kā valsts veidojās, līdz ir tāda, kādu to zinām un pazīstam šodien?

Programma pieejama visa mācību gada garumā, sākot ar 1.novembri.

Maksa par nodarbību EUR 10.00Patriotisko rotu darbnīca


Nodarbība LATVIJAS SIMTGADEI.

Nodarbības laikā darināsim katrs savu rotu, kas būs kā paša radīta atpazīšanas un pašapliecināšanās zīme mūsu valsts simtgades košākai nosvinēšanai.

Lai iemirdzas sarkan-balt-sarkanās krāsas katram pēc savas gaumes, lai dalāmies priekā par paša spēkiem paveikto, lai mūs vieno kopā darbošanās rosība.

Programma pieejama no 2018.gada 3.novembra līdz 17.novembrim.

Maksa par nodarbību EUR 10Izstāde "Latviešu karavīrs"

Izstāde LATVIJAS SIMTGADEI.

Latvijas teritorijā dažādos laikos ir norisinājušās lielākas un mazākas, nozīmīgas un nopietnas kaujas un karadarbības. Latvietis ir cēlies par savu zemi aizstāvēt gan sensenos laikos, gan nesenākā pagātnē - Pirmajā pasaules karā, Brīvības cīņās un Otrajā pasaules karā.

Izstāde ,,LATVIEŠU KARAVĪRS,, ir stāsts par kareivi, kurš aiz labas gribas, vai ne pēc savas pārliecības ir ierauts karadarbībā. Izstādē būs apskatāmi gan latviešu karavīru formastērpi, apbalvojumi (tai skaitā dažādu pakāpju Lāčplēša Kara un Viestura ordeņi), gan arī personīgās lietas un sadzīves priekšmeti, kas piederējuši latviešu karavīriem laika periodā no 1918. Līdz 1945.gadam.

Programma pieejama no 2018.gada 9.novembra līdz 6.janvārim.

Izstāde un muzeja apmeklējums bez maksas.

Ekskursija gida pavadībā EUR 4Grupu iepriekšēja pieteikšana programmai ir obligāta!

Piesakot skolēnu grupas apmeklējumu izstādēs, piedāvājam gida stāstījumu. Maksa - 4.00 € 

Ieeja muzejā, izstāžu apskate bez gida pakalpojuma - bez maksas.

Aicinām pedagogus izteikt savus ierosinājumus un vēlmes turpmāko nodarbību plānošanai, sazināties ar muzejpedagogu - t. 65024345, e-pasts - jana.iesalniece@gmail.com 

Papildus informācija - 65024345; 65035923


Informējam, ka muzejā tiek fotogrāfēts un iegūtie materiāli tiek izmantoti izstāžu, pasākumu un iestādes publicitātes nolūkos.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 

 .