Muzejpedagoģiskās programmas

Ogres Vēstures un mākslas muzejs piedāvā dažādas un aizraujošas brīvā laika pavadīšanas un izglītošanās iespējas. Šeit ir lieliska iespēja veikt pētījumus, atklājumus un gūt fizisku un garīgu atslodzi no ikdienas steigas.

Muzejpedagoģiskās programmas ir veids kā rast dziļāku izpratni par izstādes vai ekspozīcijas tēmu, ar dažādu metožu palīdzību iedziļināties saturā, izpētīt priekšmetus, atraktīvākā veidā stāstīt par vēsturi, kā arī, darbojoties praktiski, atklāt ko jaunu.

Muzejs piedāvā gan pastāvīgās programmas, kuras darbojas visu gadu, gan sezonas programmas, gan īslaicīgās muzejpedagoģiskās programmas, veidotas konkrētai izstādei.

Šobrīd aktuālās programmas

  •  "Orientēšanās vēsturē"

 Nodarbība muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā un izstādēs.

Programmas mērķis: apgūt iemaņas mērķtiecīgi iegūt informāciju, iepazīstoties ar muzeja ekspozīciju.


  • "Ziemassvētkus gaidot: VASKA SVEČU DARINĀŠANAS DARBNĪCA"
Ieskats vaska iegūšanas un izmantošanas vēsturē, pieredzes gūšana senā amatniecības paņēmienā. 

Kopš seniem laikiem vasks ieņēmis īpašu vietu cilvēku saimnieciskajā dzīvē. Tas tika lietots kā svarīgs tirdzniecības un maiņas produkts un senatnē to ikdienas dzīvē izmantoja ļoti plaši - līķu iebalzamēšanai, krāsu izgatavošanai, drēbju un virvju ieziešanai, zīmogu gatavošanai, rakstīšanai un, protams, gaismekļos. Vēl joprojām vasku izmanto svecēs mājokļu apgaismošanai un reliģiskiem rituāliem. Vaska sveču darināšana ir ilgs un pacietību pārbaudošs process.

Auditorija: visiem vecumiem, grupām ar iepriekšēju pieteikšanos.

Muzejpedagoģiskā programma ir pieejama tikai 2017. gada decembrī.

Pieteikšanās

Pieteikties var zvanot pa tālruni 65035923, 65024345 vai ierodoties klātienē Ogres Vēstures un mākslas muzejā Ogrē, Brīvības ielā 36.

Grupu iepriekšpieteikšana muzejpedagoģiskajām programmām ir obligāta.

Maksa

Muzejpedagoģiskā nodarbība grupai – 10.00 € (nodarbības vadīšana un materiāli tehniskais nodrošinājums).

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .