Muzejpedagoģiskās programmas

Ogres Vēstures un mākslas muzejs piedāvā dažādas un aizraujošas brīvā laika pavadīšanas un izglītošanās iespējas. Šeit ir lieliska iespēja veikt pētījumus, atklājumus un gūt fizisku un garīgu atslodzi no ikdienas steigas.

Muzejpedagoģiskās programmas ir veids kā rast dziļāku izpratni par izstādes vai ekspozīcijas tēmu, ar dažādu metožu palīdzību iedziļināties saturā, izpētīt priekšmetus, atraktīvākā veidā stāstīt par vēsturi, kā arī, darbojoties praktiski, atklāt ko jaunu.

Muzejs piedāvā gan pastāvīgās programmas, kuras darbojas visu gadu, gan sezonas programmas, gan īslaicīgās muzejpedagoģiskās programmas, veidotas konkrētai izstādei.


Aktuālā muzejpedagoģiskā programma:

"Zvans"


Atskanot zvanu skaņām, cilvēka sirds notrīs… Zvanu skaņas aicina, brīdina, sauc, liek aizdomāties.

Zvanus ļaudis skandinājuši jau senā pagātnē, aicinot uz dievnamiem, tempļiem, brīdinot par briesmām, mēģinot aizdzīt no mājokļiem pārdabiskas būtnes. Bet ne vienmēr zvanam ir praktiska nozīme, bieži vien zvanus redzam kā dekoratīvus elementus, citreiz zvani ir kā instrumenti skaistas melodijas atskaņošanai.

Muzejpedagoģiskās nodarbības laikā izzināsim zvanu izcelsmes vēsturi, kā arī to, kur atrasti senākie zvani, cik lieli vai mazi var būt zvani, no kādiem materiāliem tiek gatavoti zvani…kā arī mēģināsim katrs tikt pie sava zvana.

Mērķauditorija: 1.-6. klase

Maksa: 10.00 € grupai (nodarbības vadīšana un materiāli tehniskais nodrošinājums)

Grupu iepriekšēja pieteikšana programmai ir obligāta!


Aktuālās izstādes:


Ogre un ogrēnieši 90 gados.  24. februāris - 22. aprīlis

Deviņdesmit  fotomirkļi no Ogres pilsētas vēstures, dzīve pilsētā visā tās daudzveidībā - ikdiena, sadzīve, svētki, cilvēki, tradīcijas, vide. Katram gadam tiks veltīta viena, šajā laikā uzņemta fotogrāfija. Fotogrāfijas papildinās laikmeta liecības – dažādi attiecīgo laiku raksturojoši priekšmeti.


Teātra spēlēšana Ogrē.  27. marts - 3. jūnijs

Sākoties teātra dienām, izstāde var pārvērsties par izrādi vai otrādi! Vizuāli krāšņa skate, ar norādi par pirmajām teātra trupām un izrādēm Ogres pilsētas Biedrību namā un topošām mājām Ogres kultūras centrā.
Atklāšana 31.martā plkst.13:00


Kārlis Vītols. Gleznas.  27. aprīlis - 27. maijs

Gleznotājs un animācijas autorkino veidotājs, spilgta un vizuāli atšķirīga parādība Latvijas mākslā un animācijā nodod skatītāju vērtējumam jaunāko personālizstādi. "ķermenis/miesa ir vienīgais, kas cilvēkam dzīvē pieder, visu pārējo pagaidām vēl var atņemt, tādēļ arī izstādē arī pievēršos pašam pamatam".


Piesakot skolēnu grupas apmeklējumu izstādēs, piedāvājam gida stāstījumu. Maksa - 4.00 € 

Ieeja muzejā, izstāžu apskate bez gida pakalpojuma - bez maksas.

Aicinām pedagogus izteikt savus ierosinājumus un vēlmes turpmāko nodarbību plānošanai, sazināties ar muzejpedagogu - t. 65024345, e-pasts - jana.iesalniece@gmail.com 

Papildus informācija - 65024345; 65035923Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .