Izstāde "Meņģele un meņģelieši" (5.06.-8.08.)

Izzinošā izstāde „Meņģele un meņģelieši” tapusi, muzeja speciālistiem 2019. gada rudenī dodoties ekspedīcijā uz Meņģeles pagastu. Tika savākti dažāda veida materiāli gan muzeja krājuma papildināšanai, gan izstādes veidošanai. Apceļojot Meņģeles pagastu, savākts bagātīgs fotomateriāls gan par vietējiem iedzīvotājiem, gan kultūrvēsturiskiem pieminekļiem. Intervēti un filmēti vietējie iedzīvotāji, to vidū bijusī Meņģeles muzeja vadītāja Anna Pētersone, fotogrāfe Vija Linka, Sibīrijā dzimušais Edgars Kalnriekstiņš un citi, kuru atmiņas un fotogrāfijas glabā liecības par Meņģeles vēsturiskajiem notikumiem.

Latvijas Valsts vēstures arhīvā apzināts apjomīgs materiāls par Meņģeles muižu, kas glabā unikālu, vērtīgu informāciju, kas līdz šim nav publiskota.

Izstādi atraktīvu un mūsdienīgu vērš informatīvi bagātīga un ainaviska videofilma par Meņģeles vēsturi, ko ierunājis Andris Krauja, kā arī Gata Kalniņa veidota virtuāla 3D reljefa karte.

Izstādē iespēja uzzināt, kāpēc Meņģeli agrāk sauca par Altenvogu, kāda nozīme vietas attīstībā bija muižnieku dzimtām Mengdeniem un Šēnfogeliem un kurš no muižniekiem 1908. gadā piedalījies pat rallijā Ņujorka–Parīze, tā kļūstot par pirmo baltieti, kas veicis šādu autobraucienu.