Alekseja Naumova gleznu izstāde „Ainavas” (8.10.-21.11.2021.)

Aleksejs Naumovs ir viens no ievērojamākajiem mūsdienu Latvijas plenēristiem un izcils krāsu un gaismu saspēles meistars. Mākslinieks šovasar gleznoja Francijā, uzturoties mākslas rezidencē Esparū pilī. Visi darbi ir tapuši dabā, un tajos redzama un jūtama viņa mīlestība pret Franciju, tās dabasskatiem. Daļa jaunāko darbu būs skatāma arī šajā izstādē.

A. Naumovs ir mirkļa noskaņu virtuozs, precīzi uztverdams un poētiski atklādams gan atmosfēras vienreizējo raksturu, gan ietverot ainavā savus ceļinieka vērojumus un pārdomas. Mūždien mainīgā ainava, te mākoņu spēles, te jaunas ēnas nenovēršamajā dienas stundu tecējumā mudinājušas mākslinieku izkopt a la prima jeb viena paņēmiena tehniku. Šādu gleznošanu raksturo spontanitāte bez iepriekšējām skicēm, kad gleznas tiek iesāktas un arī pabeigtas dabā.

Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, rektors (2007–2017). Aktīvs Latvijas kultūras darbinieks, daudzu žūrijas komisiju loceklis, bijis LR Kultūras vēstnieks Francijā un viesprofesors vairākās Eiropas mākslas augstskolās. Bijis iniciators, vadītājs, apmaiņas programmu un izstāžu kurators dažādos sadarbības projektos mākslā Itālijā, Francijā, Japānā, Vācijā, Austrijā, Nīderlandē, Spānijā, Grieķijā, Krievijā, ASV un citviet. Regulāri piedalījies izstādēs kopš 1979. gada, un kopumā sarīkotas vairāk nekā sešdesmit personālizstādes.

Jau gandrīz trīsdesmit gadus A. Naumovs regulāri darbojas grāmatu mākslā. 2011. gadā par ilustrācijām un dizainu Māras Cielēnas grāmatai „Princese Aurēlija un kokspoki” mākslinieks saņēma Jāņa Baltvilka balvu.