Muzeja lasītava

Ogres Vēstures un mākslas muzeja lasītavā skolēniem, studentiem, pētniekiem un citiem interesentiem piedāvājam informāciju par:

·        Ogres pilsētas vēsturi. Tā pieejama tematiskās sadaļās – sabiedriskās organizācijas, kultūra, dzelzceļš, baznīcas u.c.;

·        Ogres novada (bijušā Ogres rajona) pagastu kultūrvēsturi, arheoloģiskajiem pieminekļiem;

·        Pilsētas vēsturisko ēku vēsturi;

·        Novada personībām – māksliniekiem un sabiedriskajiem darbiniekiem;

·        Latvijas vēsturi, arheoloģiju, etnogrāfiju.

 

No periodikas pieejamami šādi izdevumi: Padomju Ceļš, Ogres Vēstis, Ogres Vēstis Visiem, Ogrēnietis, Kultūras Ziņas, Kaleidosokops, Atpūta, Brīvā Zeme u.c.

Muzeja lasītava apmeklētājiem atvērta muzeja darba laikā. Muzeja speciālistu konsultācijas pieejamas muzeja darba laikā darbdienās. Lasītavas apmeklējums un speciālistu konsultācijas ir bez maksas.