Muzejpedagoģiskās programmas

Ogres Vēstures un mākslas muzejs piedāvā dažādas un aizraujošas brīvā laika pavadīšanas un izglītošanās iespējas. Šeit ir lieliska iespēja veikt pētījumus, atklājumus un gūt fizisku un garīgu atslodzi no ikdienas steigas.
Muzejpedagoģiskās programmas ir veids, kā rast dziļāku izpratni par izstādes vai ekspozīcijas tēmu, ar dažādu metožu palīdzību iedziļināties saturā, izpētīt priekšmetus, kā arī, darbojoties praktiski, atklāt ko jaunu.
Muzejs piedāvā pastāvīgās programmas, kuras darbojas visu gadu, kā arī sezonas un īslaicīgās muzejpedagoģiskās programmas, veidotas konkrētai izstādei.


BANKA UN NAUDA

Katrs Ogres pilsētas vēsturiskā centra gājēju ielas nams un pagalms, katrs parks un ieliņa pārsteidz ar savu stāstu.

Ēkā, kur šodien savu mājvietu atradis Ogres Vēstures un mākslas muzejs, reiz skaitīta nauda, slēgti finanšu darījumu līgumi, klabējušas seifu durvis un valdījusi lietišķa atmosfēra. Kādreiz celta kā banka, ēka nu savu auru mainījusi pilnībā, taču vēsturiskais stāsts palicis. Muzejpedagoģiskās programmas laikā tiek stāstīts par maksāšanas līdzekļu daudzveidību dažādos vēstures laikaposmos, iespēja pētīt senlaiku monētas un banknotes, iepazīt Latvijas un citu valstu naudu.

Un kāda izskatītos mūsu katra paša izdotā nauda?

Programma pieejama visu mācību gadu .
VASKA SVEČU GATAVOŠANA

Ieskats vaska iegūšanas un izmantošanas vēsturē. Pieredzes gūšana senā amatniecības nozarē.

Kopš seniem laikiem vasks ieņēmis īpašu vietu cilvēku saimnieciskajā dzīvē. Tas tika lietots kā svarīgs tirdzniecības un maiņas produkts un senatnē to ikdienas dzīvē izmantoja ļoti plaši – līķu iebalzamēšanai, krāsu izgatavošanai, drēbju un virvju ieziešanai, zīmogu izgatavošanai, rakstīšanai, un, protams, gaismekļos. Vēl joprojām vasku izmanto sveču izgatavošanai gluši kā sendienās. Toreiz, senatnē, mājokļu izgaismošanai un reliģiskajiem rituāliem.

Nodarbības laikā katram iespēja pagatavot savu vaska sveci.
DZELZCEĻŠ OGRĒ. ESMU DROŠS PIE DZELZCEĻA

Šodien tik skaistā pilsēta Ogre savulaik kā iecienīta kūrorta un atpūtnieku vieta varēja izveidoties un attīstīties pateicoties ne tikai kalnainajai, mežiem un upēm bagātajai videi, bet arī ļoti veiksmīgajam apstāklim, ka šeit 1861. gadā tika atklāta Latvijā pirmā iekšzemes dzelzceļa līnija Rīga–Dinaburga un pie tās stacija OGRE.

Mūsdienās jau ir trīs dzelzceļa pieturas Ogres pilsētas teritorijā – Ogre, Jaunogre un Pārogre. Dzelzceļa sliedes ir iespēja šķērsot ne tikai speciāli tam paredzētās un iekārtotās vietās, tāpēc pilsētas ļaudīm, jo īpaši bērniem, ir jāapzinās, ka dzelzceļa tuvums ir ne tikai liela pievienotā vērtība infrastruktūrā, bet katram pašam jāizjūt liela pašatbildība un pienākuma sajūta un jāapzinās, ka tikai pats esi atbildīgs par savu drošību.

Nodarbība par drošību dzelzceļa tuvumā, par pareizu uzvedību un drošu rīcību, dzīvojot pilsētā, kur ik dienu cauri kursē daudzi vilcienu sastāvi. Nodarbības laikā ieskats Ogres staciju vēsturē.

                                                                                                                       Programma pieejama visa mācību gada laikā.


MANA DZIMTENE LATVIJA


Maza, bet plašajā pasaulē pārliecinoši pamanīta valsts Ziemeļeiropā – Latvijas Republika, mūsu dzimtene.

Gan Baltijas jūra, gan Gaiziņkalns un Daugava, kā arī pilis un muižas, meži un zvejnieku laivas – tas viss ir stāsts par mūsu Latviju.

Muzejpedagoģiskās nodarbības laikā Latvija skatīta laiku lokos. Kāda bija Latvijas teritorija pirms daudziem tūkstošiem gadu? Kad te ienāca pirmie cilvēki, un kāpēc? Kad radās Latvijas simbolika? Kā valsts veidojās, līdz tapa tāda, kādu to zinām un pazīstam šodien?PIETURA OGRE


Reiz vietā, kur līkumotā un krāčainā Ogres upe ietek Daugavā, apkārtnes augstākajā  Ķentes kalnā apmetās seno baltu cilšu ļaudis. Kopš tiem laikiem daudz gadsimtu pagājis, Ogre un tās ļaudis gana raibu dienu piedzīvojuši. Te dzimušas leģendas par pilsētas nosaukuma izcelsmi; šurp atpūsties brauca galvaspilsētas situētie ļaudis.

Kādreizējā dzelzceļa pietura OGER nu mums visiem pazīstama kā OGRE, un saruna par pilsētas iedzīvotājiem un vēsturiskajiem notikumiem aizved uz seniem laikiem.

Muzejpedagoģiskās programmas laikā būs iespēja klausīties, stāstīt, domāt un darboties.

Programma pieejama visa mācību gada laikā.
Grupu iepriekšēja pieteikšana programmai ir obligāta!

Piesakot skolēnu grupas apmeklējumu izstādēs, piedāvājam gida stāstījumu. Ogres novada skolēniem  bez maksas, pārējiem  10 EUR 

Aicinām pedagogus izteikt savus ierosinājumus un vēlmes turpmāko nodarbību plānošanai. 
Sazināšanās ar muzejpedagogu 
 t. 65024345, e-pasts  jana.iesalniece@gmail.com  .