PAR 2021. GADĀ IECERĒTAJĀM IZSTĀDĒM INFORMĀCIJA PĒC VALSTĪ NOTEIKTO IEROBEŽOJUMU ATCELŠANAS!

****************

 


 

 
 
 .