Aktuālā izstāde

MEŅĢELES EKSPEDĪCIJA UN JAUNA IZSTĀDEŠajā laikā, klātienē neuzņemot apmeklētājus, veikts apjomīgs darbs pie Meņģeles pagasta vēstures apzināšanas, vācot dažāda veida materiālus gan muzeja krājuma papildināšanai, gan veidojot izsmeļošu un aizraujošu izstādi par Meņģeli – vietu pašā Ogres novada malā upes ielokā un mežu skāvumā.

2019. gada oktobrī Ogres muzeja darbinieki devās ekspedīcijā uz Meņģeli. Tika intervēti un filmēti vietējie iedzīvotāji, to vidū bijusī Meņģeles muzeja vadītāja Anna Pētersone, fotogrāfe Vija Linka, Sibīrijā dzimušais Edgars Kalnriekstiņš un citi, kuru atmiņas un fotogrāfijas glabā liecības par Meņģeles vēsturiskajiem notikumiem.

Apceļojot Meņģeles pagastu, savākts bagātīgs fotomateriāls gan par vietējiem iedzīvotājiem, gan kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, ievērojamām vietām un ēkām.

Latvijas Valsts vēstures arhīvā apzināts apjomīgs materiāls par Meņģeles muižu, kas glabā unikālu, vērtīgu informāciju, kas līdz šim nav publiskota.

Izstādē iespēja uzzināt, kāpēc Meņģeli agrāk sauca par Altenvogu, kāda nozīme vietas attīstībā bija muižnieku dzimtām Mengdeniem un Šēnfogeliem un stāstus par pašiem meņģeliešiem, kuri, lai arī dzīvo tālu no Ogres novada centra, ir daļa mūsu novada, bet ar savu vēsturi un tikai viņiem raksturīgo pašpietiekamību un spītu turēties laika griežu šūpolēs.

 .